TextMirror

 Create a text mirror of any webpage in just a few seconds - for free! Enter the URL:

Mirror: edebiyatogretmeniyiz-com-10-sinif-turk-edebiyati-firat-yayincilik-2-unitedestansayfa4445464748495051525354-html-2012-11-03 (TMID)

Mirrored: Saturday, 3rd of November 2012, 17:15:22 (CET) Settings: Loading the mirror...
Original: edebiyatogretmeniyiz.com Views: 144, 0 today

#[1]Edebiyat Oegretmeniyiz >> Beslemesi [2]Edebiyat Oegretmeniyiz >> Yorum Beslemesi [3]Edebiyat Oegretmeniyiz >> 10.Sinif Tuerk Edebiyati Firat Yayincilik 2.Uenite:Destan(Sayfa:44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54) Yorum Beslemesi [4]10.Sinif Tuerk Edebiyati Firat Yayincilik 2.Uenite:Siir Sagu-Kosuk (Sayfa:37,38,39,40,41,42,43) [5]10.Sinif Tuerk Edebiyati Firat Yayincilik 2.Uenite:Yazili Edebiyat (Sayfa:55,56,57,58) [6]Edebiyat Oegretmeniyiz Tuerk Edebiyati / Dil ve Anlatim Kaynak Sitesi * [7]Ana Sayfa * [8]Online Test C,oez * [9]Son 47 Yilin C,ikmis Sorulari * [10]Akilli Tahta (Z-Kitaplar) * [11]Sunumlar / Slaytlar * [12]Yazili Sorulari * [13]Iletisim [14]10.Sinif Tuerk Edebiyati Firat Yayincilik 2.Uenite:Destan(Sayfa:44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54) [15]admin o 01 Ekim 2012 b. Olay C,evresinde Olusan Metinler (Destan) HAZIRLIK 1. Sinifta doerder kisilik iki grup olusturarak grup soezcuelerinizi belirleyiniz. Daha sonra asagidaki eserlerden birini sec,iniz. Belirlediginiz eseri olay oerguesue, kisi, tema ve anlatim yoenuenden inceleyiniz. Incelediginiz eserle ilgili tespitlerinizi grup soezcuenuez araciligiyla arkadaslariniza aktariniz. Iki eseri, inceleme sonuc,lariniza goere karsilastiriniz. Sonuc,lari tahtada siralayiniz. I. grup : "Devlet Ana" romani, II. grup : Guenuemuez Tuerk edebiyatindan sec,eceginiz bir olay oeykuesue (Cevaplari asagidadir.) 2. Hun Tuerkleri hakkinda bilgi edininiz. 2. Hunlar veya Hun Tuerkleri, Kavimler Goec,ue ile Roma Imparatorlugu'nu istila etmesiyle bilinen goec,ebe kavimler topluluguna verilen ortak addir. Hunlar; Oguzlar, Tunguzlar, Mogollar ve Irani kavimlerle birlikte Tuerk boylarindan topluluklari da ic,eren birc,ok Asyatik etnik gruptan meydana gelmistir. Attila oenderliginde Avrupa Hun Imparatorlugu'nu kurmuslardir. Bueyuek Hun Imparatorlugu'nu Tuerk boylari kurmus, yoenetmis; Tuerk kueltuerue devlete seklini vermistir. 3. Fazil Huesnue Daglarca'nin "Uec, Sehitler Destani"ni bulunuz. Sairin, siire nic,in bu adi vermis olabilecegini soeyleyiniz. 3. Kurtulus Savasi yillarini anlattigi ic,in epik tarzda yazilmis bir destandir. 4. Yapma ve dogal destan kavramlarini arastiriniz. 4. Tarih oencesi devirlerde soezlue olarak olusmus, daha sonra kaleme alinarak guenuemueze ulastirilmis, soeyleyeni belli olmayan destanlardir. Dogal destanlara benzeyen: ancak olusumlarinda halkin katkisi bulunmayan, yakin doenem-deki bir kahramanlik olayindan yola c,ikilarak belli bir kisi tarafindan olusturulan destanlardir. Kisacasi soeyleyeni belli olan destanlardir. 5. Islamiyet oencesi ve sonrasi Tuerk destanlarini arastiriniz. 5. I- Islamiyet Oencesi Tuerk Destanlari: 1- Saka-Iskit Destanlari: Alp Er Tunga destani: Tuerk-Iran savaslarini ve Alp Er Tunga'nin yigitliklerini anlatir. Alp Er Tunga, Iran destani "Sehname" de Efrasiyab olarak gec,mektedir. Su Destani: Makedonyali Bueyuek Iskender ile Tuerkler arasinda gec,en savaslari ve huekuemdar Su'nun yigitlikleri anlatilir. 2- Hun-Oguz Destanlari: Oguz Kagan Destani: Hun huekuemdari Mete Han'in hayati, yigitlikleri, uelkesini genisletip ogullari arasinda nasil boeluestuerduegue anlatilir. Atilla Destani: Bati Hun Devleti huekuem-dari Atilla'nin yasamini anlatir. 3- Altay Tuerkleri Destanlari: Yaratilis Destani: Tuerk kavrami etrafinda olusan bir destan degildir. Destan, inanisa goere Tanri Kayra Hanin kisiyi (insanoglu) yaratmasiyla ilgilidir. Destanin en oenemli oezelligi Tuerklerin sosyal, cografi, uzay (kozmogoni) ve dini inanis-lari yoenuenden duesuence tarzlarini yansitmasidir. 19. yuezyilda derlenmistir. Semavi dinlerden etkilendigi duesuenuelmektedir. 4- Siyenpi Hanedani Destani Siyenpi Destani: Hun devletinin yerini alan Siyenpi Hanedanliginin kaynagina dair oenemli bilgiler ic,erir. 5- Goektuerk Destanlari: Bozkurt Destani: Yok edilmek istenen Goektuerklerin bir disi kurttan yeniden tuereyisleri anlatilir. Ergenekon Destani: Bir yenilgi sonunda Tuerklerin Ergenekon adli bir yerde yeni-den c,ogalarak yurtlarina geri doenmeleri ve bueyuek bir devlet kurmalari anlatilir. 6- Uygur Destanlari: Tuereyis Destani: Tuerklerin "Dokuz Oguz ve On Uygur" boylari bic,iminde var olusunu anlatan destandir. Goec, Destani: Uygurlarin yurtlarindan goec, etmek zorunda kalislarini anlatan destandir. II- Islamiyet Sonrasi Tuerk Destanlari: Manas Destani: Kirgiz Tuerklerine aittir. Duenyanin en uzun destanidir. Saltuk Bugra Han Destani: Huekuemdar Saltuk Bugra Han'in efsanevi bir sekilde anlatildigi destandir. Karahanlilara aittir. Battal Gazi Destani: Battal Gazi adli kahramanin Islamiyet'i yayis muecadelesi anlatilir. Koeroglu Destani, Timur Destani, Cengiz Han Destani, Danisment Gazi Destani, Sari Saltuk Destani... gibi destanlarimiz da mevcuttur. 6. Oemer Seyfettin'in "Pembe Incili Kaftan" adli hikayesini okuyunuz. 6. 7. Yukaridaki resimlerde goerdueguenuez kahramanlarin oezelliklerini belirtiniz. Kahramanlara ait oezelliklerin gerc,eklilikle ilgisini tartisiniz. Sonuc,lari siralayiniz. 7. Resimde karakterlerden bir canavarla savasmakta digeri de oeruemcek gibi sarmasiklar atarak uc,abilmekte. Bunlarin gerc,ekle ilgisi yoktur. 8. Guenluek olaylarin, olaganuestue oezelliklerle anlatilmasi sizi nasil etkiler? 8. Asiri olaganuestue oezellikler katilmasi inandiriciligi etkilese de guenluek hayatta her insan bazi olaylari biraz abartarak verebilir ama bu durum inandiriciliga goelge duesuermez. INCELEME 1. metin OGUZ KAGAN DESTANI 1. a. Hun Tuerkleri hakkinda edindiginiz bilgileri arkadaslarinizla paylasiniz. 1.a. Hunlar veya Hun Tuerkleri, Kavimler Goec,ue ile Roma Imparatorlugu'nu istila etmesiyle bilinen goec,ebe kavimler topluluguna verilen ortak addir. Hunlar; Ogurlar, Tunguzlar, Mogollar ve Irani kavimlerle birlikte Tuerk boylarindan topluluklari da ic,eren birc,ok Asyatik etnik gruptan meydana gelmistir. Attila oenderliginde Avrupa Hun Imparatorlugu'nu kurmuslardir. Bueyuek Hun Imparatorlugu'nu Tuerk boylari kurmus, yoenetmis; Tuerk kueltuerue devlete seklini vermistir. Baska bir bilgi : C,in kaynaklarinda "Hiung-nu" olarak anilan Hunlar, tarihte adi gec,en ilk Tuerk boyudur. MOe 8. yuezyilda ortaya c,iktilar; MOe 200'lue yillarda Teoman Yabgu'nun oenderliginde bir devlet kurdular. Teoman Yabgu'nun oglu Mete doeneminde, Hun Devleti'nin sinirlari Japon Denizi'nden Hazar Denizi'ne kadar genisledi. Hunlar sadece askerlik alanindaki basarilariyla degil, devlet yoenetimindeki yetkinlikleriyle de kendilerinden soez ettirmislerdir. Nitekim basta Mete olmak uezere bazi Hun huekuemdarlarinin uestuen nitelikleri, C,inliler tarafindan bile kabul edilmistir. Bu doenem, ayni zamanda, at sirtinda goec,lerin tarihte ilk defa belirdigi zamandir. Batiya yoenelen Hunlar, olaganuestue hazirlik duezeylerinin yani sira sasirtici hareket yetenekleriyle zaman ic,inde kendileriyle ayni atc,ilik disiplinine sahip olan Germenler ve yueksek bir kueltuer duezeyindeki Romalilar uezerinde uestuenluek kurmuslardir. Attila'nin MS 434'de huekuemdar olmasiyla Hun Devleti'nin altin c,agi baslamistir. Bu doenem, Hun Devleti'nin Avrupa ve Asya'nin en guec,lue devleti oldugu c,agdir. Ne yazik ki Attila'nin oeluemuenden kisa bir suere sonra Hunlar dagilmislardir b. Okudugunuz destanda anlatilanlarin, Hun Tuerkleriyle ilgili edindiginiz bilgilerden de yararlanarak gerc,eklikle ilgisini tartisiniz. Sonuc,lari belirledikten sonra destanlarin nasil olustugunu soeyleyiniz. b. Destanda Oguz Kagan diye anlatilan Hunlarin uenlue kahramani Mete Han'dir. Bu destan Mete'nin oeluemuende sonra onun yaptigi kahramanliklari ve savaslari ele alan bir destandir. Destanlar, olusurken oencelikle toplumu derinden etkileyen bir olayin meydana gelmesidir ki bu Mete Han'in oeluemue uezerine yazilmis olmasidir. 2. a. Oemer Seyfettin'in "Pembe Incili Kaftan" adli hikayesinin oezetini anlatiniz. 2.a. Osmanli devletinin basinda bu doenemde Sah Ismail adinda bir bela vardir. Vezirler bu deli adama elc,i goendermek ic,in toplanmislardi. Goenderilecek elc,i cesur, oeluemden korkmayan, devletin sanina yakisacak bir kisi olmaliydi. Sarayda, Enderun'da, divanda boeyle bir kisi yoktur. Vezirlerden biri Muhsin C,elebi'nin adini ortaya atar. Bunun uezerine sadrazam Muhsin C,elebinin c,agrilmasini ister. Peki kimdi bu Muhsin C,elebi. Muhsin C,elebi; cesur, dogruluktan ayrilmayan, oeluemden korkmayan, akilli bilgili, Allah'tan baska kimseye boyun egmeyen, hali vakti yerinde, garibi, zayifi goezeten bir baba yigittir. Muhsin C,elebi sadrazamin emri uezerine huzura gelir. Sadrazam ondan el etek oepmesini beklerken o egilmez. Sadrazam onun bu hareketine kizmasina karsin ona elc,ilik teklifinde bulunur. Muhsin C,elebi bu goerevi devleti ic,in kabul eder. Elbette ki bu bueyuek devletin elc,isi;atlari, hademeleri ve giysileriyle ihtisamli olmaliydi. Muhsin C,elebi bu giderleri, sadrazamin israrina karsin, kendisinin karsilayacagini soeyler. C,uenkue o fedakarligin karsiliksiz olacagina inaniyordu. Giderler ic,in buetuen varligini rehin vererek tueccarlardan on bin altin alir. Bu parayla ihtiyac,lari karsilar. Bir de Sirmakes Toroglu'ndaki: Kumasi Hint'ten incileri Venedik'ten gelme Sah Ismail'in hayatinda goeremeyecegi pembe incili kaftani sekiz bin altina alir. Bu kaftani padisaha hediye etmek ic,in herkes siraya girmektedir. Muhsin C,elebi hazirliklarini tamamlar. Karisini iki c,ocugunu akrabalarina birakarak yola koyulur. Muhsin C,elebi Tebriz'e vardiginda halk ve sah onu saskinlikla karsilar. O her zamanki gibi basi dik goegsue ilerde Sah Ismail'in huzuruna varir. Padisahin mektubunu oeperek Saha uzatir. Ayagi oepuelmeyen Sah sapsari kesilir. Muhsin C,elebi sagina soluna bakar ve oturacak bir seyin olmadigini goeruer. Bunun ayakta beklemeye mecbur birakmak ic,in yapilmis bir davranis duesuenerek o goez kamastiran kaftanini tahtin oenuene serer ve uezerine oturur. Sah, vezirleri komutanlari aptallasmistir. Muhsin C,elebi guer sesiyle: Padisahinin hic,bir ecnebi padisah karsisinda egilmeyecegini ve duenyada Tuerk Padisahi kadar asil bir padisahin olmadigini soeyleyerek huzurdan izin istemeden ayrilir. Kapidan c,ikarken Sah'in askeri kaftani arkasindan getirir. Muhsin C,elebi sesini yuekselterek `bir Tuerk asla yere serdigi seyi sirtina koymaz.' diyerek oradan ayrilir. Muhsin C,elebi sag salim uelkesine doener. Herkes pembe incili kaftana ne oldugunu merak eder. Fakat o bu yaptigini anlatacak kadar kuec,uek bir insan degildir. Muhsin C,elebi elc,ilikten kalan malzemelerini satarak kuec,uek bir bahc,e alir. Ueskuedar pazarinda sebze meyve satarak gec,imini saglamaya baslar. Duestuegue bu aci durum karsisinda o hic,bir zaman yaptigi fedakarlikla oevuenmemistir. b. Daha oence okudugunuz "Devlet Ana" romanini, Oemer Seyfettin'in "Pembe Incili Kaftan" adli hikayesini ve "Oguz Kagan Destanf'ni olay oerguesue, kisi, tema, dil ve anlatim bakimlarindan karsilastiriniz. Vardiginiz sonuc,lari asagiya yaziniz. Oguz Kagan Devlet Ana Pembe Incili Kaftan Olay Oerguesue Hun Tuerklerinin kahramani Mete Han'in dogumundan oeluemuene kadar gec,en suerec,te yapmis oldugu kahramanliklar Osmanli Imparatorlugu'nun asiret halindeki doenemine inilir. Osmanli insan tipi, yasam tarzi, adaletleri gelenek ve goereneklerini konu edinerek bir asiretten devlet olma mertebesine nasil yuekseldigini destansi bir ifadeyle anlatilir. Osmanli Doeneminde Sah Ismail'e elc,i olarak goenderilen Muhsin C,elebi'nin yaptiklarini anlatilir. Tema Kahramanlik Kahramanlik Kahramanlik-Fedakarlik Kisiler Oguz Kagan Ertugrul Gazi, Osman Bey ve Orhan Bey Muhsin C,elebi Anlatim Epik Epik Epik Ulastiginiz sonuc,tan yararlanarak destanlarin kurmaca olup olmadigini nedenleriyle ac,iklayiniz. Destanlar ic,erik olarak gerc,ek hayattan alabilir ama destanda anlatilanlar zaman ic,erisinde olaganuestue oezelliklere bueruenerek tamamen hayal mahsulue gibi goeruenebilir. Oysa ki Mete Han, yasamistir ve yapmis oldugu kahramanliklar vardir ama anlatim tarzinin asiri olaganuestue olmasi bize onun kurmaca oldugunu duesuenduerebilir. 3. "Oguz Kagan Destani'nin olay oerguesuenue veren asagidaki ifadeleri okuyunuz. Bu ac,iklamalara verilen numaralari uygun siralamayla sema uezere yaziniz. Daha sonra olay oerguesuenuen oezelliklerini ve destanda olay oerguesuene kaynak olabilecek olayin zamanini belirleyiniz. 1. Oguz Kagan'in goeguen kiziyla evlenmesi. 2. "Kalac," Tuerk boylarinin tuereyisi. 3. Oguz Kagan'in gueneye yaptigi akinlar. 4. Oguz Kagan'in olaganuestue oezelliklerle dogusu. 5. Oguz Kagan'in batida Idil Boyuna akinlari. 6. Oguz Kagan'in genc,ligi. 7. "Karluk" Tuerk boylarinin tuereyisi. 8. Oguz Kagan'in alti ogluna hanlik vermesi. 9. Oguz'un Tuerklerin "Bueyuek Kagani" olmasi. 10. Oguz Kagan'in bueyuek bir soelen vermesi ve uelkeyi ogullari arasinda paylastirmasi. 11. Oguz Kagan'in Kipc,ak akini. 12. Oguz Kagan'in yerin kiziyla evlenmesi. 13. C,uerc,ed Akini ve "Kangli" Tuerk boylarinin tuereyisi. 4 6 1 12 9 5 11 7 2 13 3 8 10 Zaman kavrami net olarak islenmemistir. Oezellikler "Guenlerden bir guen.. diye destana baslanmasi zamanin ne zaman oldugunun belli olmadigini goesterir. 4. Okudugunuz destanda zamani ve mekani anlatan soezcuekleri belirleyip zaman ve mekan anlatiminin nasil yapildigini tabloya yaziniz. Ayrica destanda mekanin nasil bir islevi oldugunu ac,iklayiniz. Destanda zamani anlatan soezcuekler Destanda zamanin anlatimi Yine guenlerden bir guen Bu c,agda! Bu yerde Ava gitmisti bir guen Nihayet durdu bir guen nice guenlerden sonra Destanin zaman kavrami ele alinmis fakat belirli ve net bir zaman degildir, tipki masal ve efsanelerde oldugu gibi belirgin olmayan bir zaman kavrami kullanilmistir. Destanda mekani anlatan soezcuekler Destanda mekanin anlatimi Bueyuek bir orman vardi, Oguz yurdundan ic,re, Emri verdi Oguz Kagan, kendinin ic, iline, Bir nehir vardi burada , Idil-Mueren adinda, Kara Dag sirtlarinda Mekanlarda buguen itibariyle c,ok net bilebildigimiz yerler degildir. Belki destanin olustugu zamanda bu yerler bilinse buralar zaman ic,erisinde isimleri baskalastigi ic,in anlatilan mekanlari tam olarak bilemiyoruz. 5. Maske (The Mask) c,izgi filminin asil kahramani; koetue guec,ler tarafindan tehdit edilenleri, zor durumda kalanlari, maskesini takarak edindigi olaganuestue guec,leriyle korumaktadir. Asil kahraman, insanligi tehdit eden teknolojik bir zekayi, duenyayi yerle bir edecek pek c,ok guecue durdurabilecek olaganuestue oezelliklere sahiptir. Bu kahraman, insanlari korktugu olaylardan korumak ic,in vardir. C,izgi filmin olay oerguesue, bu kahramanin guenluek yasamindaki bu tuer faaliyetlerinden olusmaktadir. Maske c,izgi filmindeki kahramanla, okudugunuz destandaki Oguz Kagan'i oezellikleri yoenuenden karsilastiriniz. Destandaki kisilerin olay oerguesuendeki rollerini ve oezelliklerini belirleyiniz. 5. Mask ve Oguz Kagan'da anlatilan kahramanlarin her ikisi de iyilik ic,in muecadele eden kisilerdir. Her ikisi de doga uestue guec,leri kullanarak bir seyler yapmislar ve insanlara faydali olmuslardir. 6. "Oguz Kagan Destani'ndaki mekan, zaman, olay oerguesue ve kisilerde bulunan olaganuestue oegeleri belirleyiniz. Bu oegeleri belirledikten sonra destanda anlatilanlarin yasanmasinin muemkuen olup olamayacagi konusunda duesuencelerinizi soeyleyiniz. 6. Ilk suetue emip bir daha emmemesi, kisa suerede konusmaya baslamasi, evlilikleri (eslerinin ortaya c,ikisi ) , bir boz kurdun yol goestermesi, vezirin rueyasinda goerduegue ok ve yayin c,ocuklari tarafindan bulunmasi... Bu tarz olaylarin guenluek hayatta yasanmasi muemkuen degil ama destanlar soezlue kueltuerde olustugu ve nesilden nesile aktarildigi ic,in zaman ic,erisinde abartilarak degiserek bu konuma gelmistir. 7. Okudugunuz destani meydana getiren birimlerin ortak paydasini (temayi) bulunuz. Daha sonra uec,er kisilik doert gruba ayrilarak destanin temasinin tarihle, insanlikla, mitolojik oegelerle ve hayatla olan baglantisini belirleyiniz. Tespitlerinizi grup soezcuenuez araciligiyla arkadaslariniza aktariniz. Sonuc,lari maddeleyiniz. 7. Tema : Kahramanlik Tarih: Oguzlarin uenlue komutan Mete'dir. Mete Han'in hayati anlatilir. Insanlik: Oguz Kagan'in halkla olan iliskileri... Mitoloji: Agac,, isik, kurt, rueya ,ok yay gibi mitolojik unsurlar verilmistir. Hayat: Demircilik, av, madencilik, savas aletleri, yoenetim sekli, kurultay gibi hayatin ic,indeki unsurlar vardir. 8. Siniftan iki arkadasinizi sec,iniz. Arkadaslarinizin birinden yasadigi bir olayi anlatmasini isteyiniz. Diger arkadasiniza ise anlatilanlari yazili olarak ifade etmesini soeyleyiniz. Arkadasinizdan, hazirladigi yaziyi okumasini isteyiniz. Okunan metni dinledikten sonra sinifc,a, metinde anlatilanlari size aktaranin oezelliklerini belirleyiniz. Yaziyi hazirlayan arkadasiniz, duyduklarini aktarirken kendi bakis ac,isini da yansitmis midir? Nasil? Buradan hareketle; a. Oguz Kagan Destani'nin anlaticisinin oezelliklerini ve bakis ac,isini, a. Oguz Kagan Destani ozan dedigimiz bir anlatici tarafindan anlatilmistir. Ilahi bakis ac,isi ile anlatilmistir b. Henuez zuemrelesmenin gerc,eklesmedigi o doenemde destanlarin nasil bir halk kitlesine anlatildigini belirtiniz. b. Her seyin beraber yapildigi, ortak kueltuer degerleri olan bir topluma anlatilmistir. Nasihat olsun diye anlatilmistir. 9. "Oguz Kagan Destanindan alinan asagidaki orijinal metni ve guenuemuez Tuerkc,esiyle verilmis halini okuyunuz. Iki metni ses degismeleri, ses duesmeleri, kelime benzerlikleri ve cuemle yapisi yoenuenden karsilastiriniz. Destan diliyle guenuemuez dilinin benzer ve farkli yoenlerini belirleyiniz. 9. Guenuemuez Tuerkc,esiyle Men sizlerge boldim kagan, (Sizlerin basiniza, ben oldum artik kagan, Alalim yay taki kalkan Elimizden duesmesin, ne yayimiz ne kalkan! Tamga bizge bolsin buyan, Damgamiz olsun bize yol goesteren bir buyan Koek Boeri bolsingil uran, Alpler (Mavi Kurt) olsun savasta, Bozkurt gibi uluyan! Temuer odalar bol orman, Demir kargilar ile olsun ilimiz orman! Taki taluy taki muran, Yurdumuz irmaklarla denizler ile dolsun Kuen tug bolsin koek kurikan! Goekteki guenes yurdumuzun bayragi, goek c,adir olsun!) Oguz Kagan Destani, orijinal haliyle hic,bir katki olmadan sade bir Tuerkc,e ile yazilmistir. Bazi soezcueklerde degisiklikler goeruelse de bunlari anlamakta sikinti c,ekmemekteyiz. Men>ben boldim>oldum Tamga >damga bizge>bize temuer>demir gibi.. 10. a. "Oguz Kagan Destanindan alinan asagidaki orijinal metni okuyunuz. Bu boeluemue ahenk oegeleri yoenuenden inceleyiniz. Tespitlerinizi asagidaki bos birakilan yere yaziniz. Ses tekrarlari an sesi suerekli tekrarlanmis. Ses benzerlikleri Ses benzerlikleri de c,okc,a kullanilmistir. Hece sayisi 8'li hece ile yazilmistir. b. Destandaki mitolojik oegeleri ve hayatla muecadeleyi temsil eden soezcuekleri bulup noktali yerlere yaziniz. Buetuen bunlardan hareketle destan dilinin olusmasinda mitolojik oegelerin, hayatla muecadelenin ve musikinin etkisini ac,iklayiniz. b. Mitoloji: Agac,, isik, kurt, rueya ,ok yay gibi mitolojik unsurlar verilmistir. Hayat: Demircilik, av, madencilik, savas aletleri, yoenetim sekli, kurultay gibi hayatin ic,indeki unsurlar vardir. Koyu lacivert goekte isikli bir iz birakarak bir yildiz akti. Kerimcan, bunu ne zaman goerse uerperiyordu. Ugursuzdu yildiz akmasi. C,uenkue buguen yarin, uzak yakin biri oeldue, oelecek demekti. "Sakin Akc,akoca emmi... Tanri esirgesin..." c. "Devlet Ana" romanindan alinan yukaridaki boeluemue okuyunuz. Okudugunuz bu boeluemue ve "Oguz Kagan Destanindan alinan boeluemuen anlatimini (cuemle yapilari, tasvirler vb.) karsilastiriniz. Sonuc,lari siralayiniz. Sonuc,lardan hareketle "Destanda edebi dil olusmaya baslamistir." diyebilir miyiz? Duesuencelerinizi ac,iklayiniz. c. Yukaridaki Devlet Ana romaninin dili ile Oguz Kagan Destani'nin dili ayni yapiya sahiptir. Burdan hareketle destandaki edebi dilin varligin soez edebiliriz. Edebi bir destanlarda olusmaya baslamistir. Oezellikle masalsi bir anlatim goeze c,arpmaktadir. 11. a. Hunlarla ilgili edindiginiz tarihi bilgilerden de yararlanarak "Oguz Kagan Destani'ni, toplumda is boeluemuenuen gerc,eklesmedigi; hayalin, akilla ilgili davranislarda hakim oldugu o doenemin tarihi, siyasi ve kueltuerel yapisi yoenuenden inceleyiniz. Tarihsel olay (Hun Devleti'nin kurulusu) ve kisilerin (Oguz Kagan) hayal unsurlariyla nasil zenginlestirildigini ac,iklayiniz. a. Oguz Kagan tarihsel bir karakterdir. Kendi toplumunda yasamistir ve kahramanliklariyla hayatini noktalamistir ama insanlar onun yaptiklarinda c,ok etkilenmis ve hayati ile ilgili hayal unsurlarini c,alistirmaya baslamislardir ki dogumundan itibaren bu islevi yerine getirmislerdir. Aslinda onlar da Oguz Kagan, c,ig et yemek istemesi olayinin gerc,ekle ilgisi olmadigi bilmekte fakat isin ic,ine hayali unsurlar katilinca zaman ic,erisinde akil yerini hayale birakmaktadir. b. Bu bilgileri arkadaslariniza aktariniz. b. 12. a. "Oguz Kagan Destani'yla kitabinizda daha oence okudugunuz "Ergenekon ve Goec, Destani'ni tema ve kisiler yoenuenden karsilastirarak benzerlik ve farkliliklari tabloya yaziniz. Oelc,uetler Oguz Kagan Destani Ergenekon Destani Goec, Destani Tema Kahramanlik Intikam almak Tuerklerin goec, edisi Kisiler Oguz Kagan Il Han'in kuec,uek oglu Kayan ile kardesinin oglu Nuekuez ve esleri Sungur Tekin, Kutur Tigin, Tuerek Tekin, Us Tekin, Bugu Tekin Benzerlikler Olaganuestue oezellikler, Anonim, Dogal Destan olmasi Farkliliklar Konu ve tema bakimindan farkliliklar vardir. b. Finlilere ait "Kalevala Destanindan alinan asagidaki boeluemue okuyunuz. KALEVALA Tuerk destanlariyla "Kalevala Destani"ni tema ve kisiler yoenuenden karsilastiriniz. Sonuc,lari defterinize yaziniz. Her ikisi de milleti ic,in kahramanlik yapan kisilerdir. 13. a. Dogal ve yapma destan kavramlariyla ilgili edindiginiz bilgileri arkadaslarinizla paylasiniz. a. Tarih oencesi devirlerde soezlue olarak olusmus, daha sonra kaleme alinarak guenuemueze ulastirilmis, soeyleyeni belli olmayan destanlardir. Dogal destanlara benzeyen: ancak olusumlarinda halkin katkisi bulunmayan, yakin doenem-deki bir kahramanlik olayindan yola c,ikilarak belli bir kisi tarafindan olusturulan destanlardir. Kisacasi soeyleyeni belli olan destanlardir. b. Daha oence hazirladiginiz Fazil Huesnue Daglarca'nin "Uec, Sehitler Destani'ni, "Oguz Kagan Destani'yla karsilastiriniz. Benzer ve farkli yoenlerini siralayiniz. Daha sonra bu iki eserden hangisinin dogal, hangisinin yapma destan oldugunu belirtiniz. b. Her iki destanin ueslup yoenuenden ayni olsa da Oguz Destani halkin ortak duygu ve duesuencesinde yola c,ikarak olusmustur. Fakat Uec, Sehitler Destani, bir sair tarafindan ele alinmistir. Bir diger farklilik Oguz Kagan Destani yazilmaya baslandiginda yani soeylenemeye baslandiginda halk Oguz Kagan'in kahramanliklarini goeruep yasamaktalarken digerinde tarihten okuyarak tarih kitaplarindan elde ettigi bilgilerle bunu yazmistir. Bir diger ortak nokta ise her ikisinde de olaganuestue oezellikler vardir. 14. Islamiyet oencesi ve sonrasi Tuerk destanlariyla ilgili yaptiginiz arastirma sonuc,larina goere asagidaki semayi doldurunuz. Dogal Tuerk Destanlari Islamiyet Oencesi Tuerk Destani 1- Saka-Iskit Destanlari: Alp Er Tunga Destani Su Destani 2- Hun-Oguz Destanlari: Oguz Kagan Destani: Atilla Destani 3- Altay Tuerkleri Destanlari: Yaratilis Destani 4- Siyenpi Hanedani Destani Siyenpi Destani 5- Goektuerk Destanlari: Bozkurt Destani 6- Uygur Destanlari: Tuereyis Destani Goec, Destani Islamiyet Sonrasi Tuerk Destani Manas Destani: Saltuk Bugra Han Destani Battal Gazi Destani Koeroglu Destani Timur Destani Cengiz Han Destani Danisment Gazi Destani Sari Saltuk Destani 15. a. Tarik Bugra'nin "Osmancik" romaninda Osman Bey'in goerduegue rueyanin anlatildigi asagidaki boeluemue okuyunuz. ... b. Osman Bey'in rueyasi, sizce "Oguz Kagan Destani'ndaki hangi olayla benzerlik goestermektedir? Bu oernekten yola c,ikarak guenuemuez edebiyatinin, destanlardan nasil etkilendigini belirtiniz. b. Etkilenme olmustur ki edebiyatimizda rueya motifi c,ok kullanilan bir oezellikti.r 16. Destanlari, olay esasina bagli guenuemuez Tuerk edebiyatina ait daha oenceden okudugunuz bir oeykueyle olay oerguesue, tema, kisiler, zaman, mekan ve dil-anlatim yoenuenden karsilastiriniz. Farkliliklari siralayiniz. Hikaye Destan Olay Oerguesue Belli bir olay kurgusu vardir. Belli bir olay kurgusu vardir. Kisi Yasamis ya da guenluek hayatta yasayabilecek tipler Yasamis kisilerin olaganuestue anlatilmis sekli Tema Hayat dair her sey Kahramanlik Anlatim Kurmaca anlatim/ destansi anlatim yoktur. Kurmaca anlatim/ destansi anlatim vardir. Zaman Belli bir zaman c,erc,evesinde gerc,eklesir Belli bir zaman yoktur. Mekan Bilinen mekanlardir Bilinen mekanlar degildir 17. Kitabinizda okudugunuz metinlerden yararlanarak destanlarin "tema, zaman, mekan, olay oerguesue, dil ve anlatim" yoenuenden oezelliklerini asagiya siralayiniz. Olay Oerguesue: Belli bir olay kurgusu vardir. Kisi: Yasamis kisilerin olaganuestue anlatilmis sekli Tema: Kahramanlik Anlatim: Kurmaca anlatim/ destansi anlatim vardir. Zaman: Belli bir zaman yoktur. Mekan: Bilinen mekanlar degildir YORUMLAMA - GUeNCELLEME 1. a. Tuerk sinemasinin oenemli sanatc,ilarindan biri olan Cueneyt Arkin'in filmlerinden birini seyretmissinizdir. Cueneyt Arkin bu filmlerde, uezerine saldiran 20-30 kisilik bir grupla bazen burnu bile kanamadan muecadele edip galip gelmektedir. Bunun muemkuen olup olmadigini ac,iklayiniz. 1. Bir insanin birc,ok kisiyle muecadele etmesi normal olabilir ama bu sayi 20 ya da 30'a c,ikinca orda inandiricilik muemkuen olmamaktadir. b. Guenuemuezde olaganuestue oezellikleriyle dikkati c,eken yerli ya da yabanci bir filmle "Oguz Kagan Destani'ndaki olaganuestue oegeleri karsilastiriniz. Sonuc,lari siralayiniz. b. Mesela Matrix filmi ile karsilastirirsaniz ayni oezellikleri goeruersuenuez. 2. Sizce Oguz Kagan'in guec,lue bir lider olmak istemesi, hakimiyet duygusu, uelke yoenetimini c,ocuklari arasinda paylastirmasi evrensel oezellikler midir? Destandaki diger evrensel oezellikleri de siz bulup soeyleyiniz. 2. 3. Eski Tuerklerde destan anlaticilari (kam) henuez is boeluemuenuen gerc,eklesmedigi doenemlerde muezik esliginde destan ve siir soeylemenin yaninda, iletmek istedikleri duesuenceleri ve mesajlari da destan ve siirlerle aktarirlardi. Kamlarin akilla ilgili olan bu davranislari, hayallerle suesleyip zenginlestirerek olusturduklari destanlar birer oegretici metin midir yoksa sanat metni midir? Sinifta arkadaslarinizla tartisiniz. Sonucu birkac, cuemleyle asagiya yaziniz. 3. Destanlar sanatsal metinlerdir. 4. Sizce, bir milletin destaninin olmasi neyin ifadesidir? Duesuencelerinizi soeyleyiniz. 4. O milletin basindan olaylarin gec,tigi ve bundan etkilenerek belli duygu ve duesuence ekseni etrafinda birlestiginin goestergesidir. DEGERLENDIRME 1. Soezlue edebiyatla Ilgili asagida verilen bilgilerden hangisi yanlistir? A. Soezlue edebiyat ueruenleri; dil, bic,im ve ruh yoenuenden yabanci etkilerden uzak, tamamen yerlidir. B. Soezlue edebiyatta Islamiyet'in etkisi de goeruelmektedir. C. Yazinin henuez kullanilmadigi doenemin edebiyatidir. D. Sagu, kosuk ve destan soezlue edebiyat ueruenlerindendir. E. Soezlue edebiyati, kim tarafindan soeylendigi belli olmayan ueruenler olusturmaktadir. CEVAP:B 2. Asagida verilen bilgilerden dogru olanlari isaretleyiniz. XXX Destanlar, uluslarin tarih sahnesine nasil c,iktiklarini anlatan kisa, yazili ueruenlerdir. XXX Destanlarda anlatilan olaylar ve kisiler olaganuestueduer. XXX Destanin olusmasina kaynaklik edecek olagan bir olayin yasanmasi yeterlidir. Destanlar anonim ueruenler degildir. Destanlarda mekan ve zaman net olarak bellidir. 3. Asagidaki noktali yerlere uygun soezcuekleri yazarak cuemleleri tamamlayiniz. Destanda zaman ve mekan belli DEGILDIR. Destanlardaki mitolojik unsurlar, HALKIN edebiyatina da yansimistir. 4. Asagidaki cuemlelerin basina yargi dogru ise "D", yanlis ise "Y" yaziniz. ( Y ) Uec, Sehitler Destani, Kurtarilmis Kudues (Italya) dogal destanlardir. ( D ) Agac,, bozkurt, isik vb. Tuerk destanlarinda kullanilan mitolojik oegelerdir. ( Y ) Destan Doeneminde kamlarin muezik esliginde soeyledikleri destanlar oegretici metin goerevi goermektedir. 5. Asagidakilerin hangisinde dogal destanlar bir arada verilmistir? A. Ilyada, Kalevala, Oguz Kagan B. Ilyada, Kaybolmus Cennet, Oguz Kagan C. Kaybolmus Cennet, Kalevala, Sehname D. Ilyada, Kurtarilmis Kudues, Kalevala E. Kurtarilmis Kudues, Sehname, Odysseia (1988 - OeYS) CEVAP:A Bu Yaziyi Okuyanlar Bunlari da Okuyor..... * [16]10.Sinif Tuerk Edebiyati Firat Yayincilik 3.Uenite:Divan-i Luegat'it Tuerk(Sayfa:78,79,80,81,82,83,84,85) * [17]10.Sinif Tuerk Edebiyati Firat Yayincilik 3.Uenite:Divan-i Hikmet(Sayfa:77,78) * [18]10.Sinif Tuerk Edebiyati Firat Yayincilik 3.Uenite:Atabetue'l Hakayik(Sayfa:74,75,76,77) * [19]10.Sinif Tuerk Edebiyati Firat Yayincilik 3.Uenite:Kutadgu Bilig(Sayfa:67,68,69,70,71,72,73,74) * [20]10.Sinif Tuerk Edebiyati Firat Yayincilik 3.Uenite:XI. ve XII.Yuezyil Islamiyet ve Tuerk Kueltuerue(Sayfa:63,64,65,66) * [21]10.Sinif Tuerk Edebiyati Firat Yayincilik 2.Uenite Sonu Degerlendirme Sorulari (Sayfa:59,60) * [22]10.Sinif Tuerk Edebiyati Firat Yayincilik 2.Uenite:Yazili Edebiyat (Sayfa:55,56,57,58) * [23]10.Sinif Tuerk Edebiyati Firat Yayincilik 2.Uenite:Siir Sagu-Kosuk (Sayfa:37,38,39,40,41,42,43) * [24]10.Sinif Tuerk Edebiyati Firat Yayincilik 2.Uenite:Destan Doenemi (Sayfa:31,32,33,34,35,36,37) * [25]10.Sinif Tuerk Edebiyati Firat Yayincilik 1.Uenite:Edebiyatin Devirlere Ayrilmasindaki Kistaslar (Sayfa:19,20,21,22,23,24,25,26,27) Kategorisi: [26]10.Sinif Edebiyat Kitabi Cevaplari (Firat Yayincilik) Etiketleri: [27]10 edebiyat 2.uenite destan o [28]10.sinif edebiyat kitabi cevaplari firat yayincilik o [29]firat yayincilik 2012-2013 o [30]firat yayincilik edebiyat cevaplari o [31]firat yayinlari edebiyat cevaplari o [32]tuerk edebiyati kitabi sayfa 44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54 arasi cevaplari Yorumlara Kapali. << [33]10.Sinif Tuerk Edebiyati Firat Yayincilik 2.Uenite:Siir Sagu-Kosuk (Sayfa:37,38,39,40,41,42,43) [34]10.Sinif Tuerk Edebiyati Firat Yayincilik 2.Uenite:Yazili Edebiyat (Sayfa:55,56,57,58) >> Deneme Sinavlari * [35]LYS Tuerk Edebiyati Deneme Sinavlari * [36]YGS Tuerkc,e Deneme Sinavlari Okul Dersleri * [37]9.Sinif Dil ve Anlatim Konulari * [38]9.Sinif Tuerk Edebiyati Konulari * [39]10.Sinif Dil ve Anlatim Konulari * [40]10.Sinif Tuerk Edebiyati Konulari * [41]11.Sinif Dil ve Anlatim Konulari * [42]12.Sinif Tuerk Edebiyati Konulari * [43]12.Sinif Dil ve Anlatim Konulari Sponsor Dil ve Anlatim * [44]Dil ve Anlatim + [45]Anlatim Bic,imleri + [46]Anlatim Bozuklugu + [47]Cuemle Tuerleri + [48]Cuemlede Anlam + [49]Cuemlenin Oegeleri + [50]Fiiller/Fiilimsiler/Fiilde C,ati + [51]Noktalama Isaretleri + [52]Paragraf + [53]Ses Bilgisi + [54]Soezcuekte Anlam + [55]Soezcuekte Yapi + [56]Yazim Kurallari Diger Baglantilar * [57]Yazar Eser Eslestirme (Flash Animasyon) * [58]Okul Panosu / Duvar Gazetesi * [59]Ders Etkinlikler (Sinif Ic,i C,alisma) * [60]Edebiyat Videolari * [61]Edebiyat Zuemre Tutanaklari * [62]Yillik Planlar Ara Ara_______________ Search Ders Etkinlikleri * [63]9.Sinif Tuerk Edebiyati Kitabi Cevaplari (Firat Yayincilik)(2012-2013) * [64]9.Sinif Dil ve Anlatim Kitabi Etkinlikleri (Karizma Egitim Yayinlari)(2012-2013) * [65]10.Sinif Tuerk Edebiyati Kitabi Cevaplari (Firat Yayincilik)(2012-2013) * [66]10.Sinif Tuerk Edebiyati Kitabi Cevaplari (Zambak Yayinlari)(2012-2013) * [67]10.Sinif Dil ve Anlatim Kitabi Cevaplari (Zambak Yayinlari)(2012-2013) Edebiyat * [68]Edebiyat + [69]Cumhuriyet Edebiyati + [70]Milli Edebiyat + [71]Servet-i Fuenun - Fecr-i Ati Edebiyati + [72]Tanzimat Edebiyati + [73]Divan Edebiyati + [74]Halk Edebiyati + [75]Islamiyet Oencesi Tuerk Edebiyati + [76]Bati Edebiyati / Fikir Akimlari + [77]Edebi Sanatlar + [78]Nesir Tuerleri + [79]Siir Tuerleri + [80]Yazarlar ve Eserleri Yillik Planlar * [81]Yillik Planlar + [82]2012-2013 Tuerk Edebiyati Yillik Planlari + [83]2012-2013 Dil ve Anlatim Yillik Planlari Bizi Facebook'ta Bulun IFRAME: [84]//www.facebook.com/plugins/likebox.php?href=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fpages%2FEdebiyat%25C3%25B6%2 5C4%259Fretmeniyizcom%2F246526852116691%3Fref%3Dhl&width=195&height=350&colorscheme=light&show_faces=true&bo rder_color&stream=false&header=true&appId=313849775360256 Facebook Timeline Facebook ile baglan! Merhaba Facebook deneyiminden yararlanmak ic,in Facebook ile giris yapin. [85]Giris Yapin Paylasim [86]Okuduklarim[87]Yardim * [88]Daha Fazla Bilgi * [89]Facebook oturumunu kapat (c) 2012 Edebiyat Oegretmeniyiz. Her hakki Saklidir.Izin alinmadan yayinlanamaz.. [90]^| Yukari Git IFRAME: [91]//www.facebook.com/plugins/likebox.php?href=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fpages%2FEdebiyat%25C3%25B6%2 5C4%259Fretmeniyizcom%2F246526852116691&width=400&height=290&colorscheme=light&show_faces=true&border_color& stream=false&header=true Devamini oku: [92]Soezcuek Duezeyinde Anlatim Bozuklugu [tab:1.Sayfa] SOeZCUeK DUeZEYINDE ANLATIM BOZUKLUGU: 1) SOeZCUeGUeN GEREKSIZ KULLANIMI ( DURULUK ILKESINE AYKIRILIK) a) Anlamdas Soezcuekler: v Bir sanat eserinin ic,erigini , muhtevasini yazar degil yazarin ic,inde yasadigi doenem belirler. v Galiba bunun baska c,oezuemue de yok gibi. v Oldukc,a sen ve neseli bir c,ocuktu. v Ihtiyac,larimizi, gereksinimlerimizi karsilamak ic,in... [93]Kapat References Visible links 1. http://edebiyatogretmeniyiz.com/feed 2. http://edebiyatogretmeniyiz.com/comments/feed 3. http://edebiyatogretmeniyiz.com/10-sinif-turk-edebiyati-firat-yayincilik-2-unitedestansayfa4445464748495051525354.html/feed 4. http://edebiyatogretmeniyiz.com/10-sinif-turk-edebiyati-firat-yayincilik-2-unitesiir-sagu-kosuk-sayfa373839404142.html 5. http://edebiyatogretmeniyiz.com/10-sinif-turk-edebiyati-firat-yayincilik-2-uniteyazili-edebiyat-sayfa55565758.html 6. http://edebiyatogretmeniyiz.com/ 7. http://edebiyatogretmeniyiz.com/ 8. http://edebiyatogretmeniyiz.com/kategori/online-test-coz 9. http://edebiyatogretmeniyiz.com/son-47-yilin-cikmis-sorulari 10. http://edebiyatogretmeniyiz.com/akilli-tahta-dokumanlari-z-kitaplar 11. http://edebiyatogretmeniyiz.com/kategori/sunumlar-slaytlar 12. http://edebiyatogretmeniyiz.com/yazili-sorulari 13. http://edebiyatogretmeniyiz.com/iletisim-4 14. http://edebiyatogretmeniyiz.com/10-sinif-turk-edebiyati-firat-yayincilik-2-unitedestansayfa4445464748495051525354.html 15. http://edebiyatogretmeniyiz.com/author/admin 16. http://edebiyatogretmeniyiz.com/10-sinif-turk-edebiyati-firat-yayincilik-3-unitedivan-i-lugatit-turksayfa7879808182838485.html 17. http://edebiyatogretmeniyiz.com/10-sinif-turk-edebiyati-firat-yayincilik-3-unitedivan-i-hikmetsayfa7778.html 18. http://edebiyatogretmeniyiz.com/10-sinif-turk-edebiyati-firat-yayincilik-3-uniteatabetul-hakayiksayfa74757677.html 19. http://edebiyatogretmeniyiz.com/10-sinif-turk-edebiyati-firat-yayincilik-3-unitekutadgu-biligsayfa6768697071727374.html 20. http://edebiyatogretmeniyiz.com/10-sinif-turk-edebiyati-firat-yayincilik-3-unitexi-ve-xii-yuzyil-islamiyet-ve-turk-kulturusayfa63646566.html 21. http://edebiyatogretmeniyiz.com/10-sinif-turk-edebiyati-firat-yayincilik-2-unite-sonu-degerlendirme-sorulari-sayfa5960.html 22. http://edebiyatogretmeniyiz.com/10-sinif-turk-edebiyati-firat-yayincilik-2-uniteyazili-edebiyat-sayfa55565758.html 23. http://edebiyatogretmeniyiz.com/10-sinif-turk-edebiyati-firat-yayincilik-2-unitesiir-sagu-kosuk-sayfa373839404142.html 24. http://edebiyatogretmeniyiz.com/10-sinif-turk-edebiyati-firat-yayincilik-2-unitedestan-donemi-sayfa31323334353637.html 25. http://edebiyatogretmeniyiz.com/10-sinif-turk-edebiyati-firat-yayincilik-1-uniteedebiyatin-devirlere-ayrilmasindaki-kistaslar-sayfa192021222324252627.html 26. http://edebiyatogretmeniyiz.com/kategori/10-sinif-edebiyat-kitabi-cevaplari-firat-yayincilik 27. http://edebiyatogretmeniyiz.com/Etiket/10-edebiyat-2-unite-destan 28. http://edebiyatogretmeniyiz.com/Etiket/10-sinif-edebiyat-kitabi-cevaplari-firat-yayincilik-5 29. http://edebiyatogretmeniyiz.com/Etiket/firat-yayincilik-2012-2013 30. http://edebiyatogretmeniyiz.com/Etiket/firat-yayincilik-edebiyat-cevaplari 31. http://edebiyatogretmeniyiz.com/Etiket/firat-yayinlari-edebiyat-cevaplari 32. http://edebiyatogretmeniyiz.com/Etiket/turk-edebiyati-kitabi-sayfa-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-arasi-cevaplari 33. http://edebiyatogretmeniyiz.com/10-sinif-turk-edebiyati-firat-yayincilik-2-unitesiir-sagu-kosuk-sayfa373839404142.html 34. http://edebiyatogretmeniyiz.com/10-sinif-turk-edebiyati-firat-yayincilik-2-uniteyazili-edebiyat-sayfa55565758.html 35. http://edebiyatogretmeniyiz.com/kategori/lys-turk-edebiyati-deneme-sinavlari 36. http://edebiyatogretmeniyiz.com/kategori/ygs-turkce-deneme-sinavlari 37. http://edebiyatogretmeniyiz.com/kategori/9-sinif-dil-ve-anlatim-konulari 38. http://edebiyatogretmeniyiz.com/kategori/9-sinif-turk-edebiyati-konulari 39. http://edebiyatogretmeniyiz.com/kategori/10-sinif-dil-ve-anlatim-konulari 40. http://edebiyatogretmeniyiz.com/kategori/10-sinif-turk-edebiyati-konulari 41. http://edebiyatogretmeniyiz.com/kategori/11-sinif-dil-ve-anlatim-konulari 42. http://edebiyatogretmeniyiz.com/kategori/12-sinif-turk-edebiyati-konulari 43. http://edebiyatogretmeniyiz.com/kategori/12-sinif-dil-ve-anlatim-konulari 44. http:/// 45. http://edebiyatogretmeniyiz.com/kategori/anlatim-bicimleri 46. http://edebiyatogretmeniyiz.com/kategori/anlatim-bozuklugu 47. http://edebiyatogretmeniyiz.com/kategori/cumle-turleri-2 48. http://edebiyatogretmeniyiz.com/kategori/cumlede-anlam-2 49. http://edebiyatogretmeniyiz.com/kategori/cumlenin-ogeleri-2 50. http://edebiyatogretmeniyiz.com/kategori/fiillerfiilimsilerfiilde-cati 51. http://edebiyatogretmeniyiz.com/kategori/noktalama-isaretleri-2 52. http://edebiyatogretmeniyiz.com/kategori/paragraf 53. http://edebiyatogretmeniyiz.com/kategori/ses-bilgisi-2 54. http://edebiyatogretmeniyiz.com/kategori/sozcukte-anlam-2 55. http://edebiyatogretmeniyiz.com/kategori/sozcukte-yapi-2 56. http://edebiyatogretmeniyiz.com/kategori/yazim-kurallari 57. http://edebiyatogretmeniyiz.com/kategori/yazar-eser-eslestirme-flash-animasyon 58. http://edebiyatogretmeniyiz.com/kategori/okul-panosu-duvar-gazetesi 59. http://edebiyatogretmeniyiz.com/kategori/ders-etkinlikler-sinif-ici-calisma 60. http://edebiyatogretmeniyiz.com/kategori/edebiyat-videolari 61. http://edebiyatogretmeniyiz.com/kategori/edebiyat-zumre-tutanaklari 62. http://edebiyatogretmeniyiz.com/kategori/yillik-planlar-2 63. http://edebiyatogretmeniyiz.com/9-sinif-turk-edebiyati-kitabi-cevaplari-firat-yayincilik 64. http://edebiyatogretmeniyiz.com/9-sinif-dil-ve-anlatim-kitabi-etkinlikleri-karizma-egitim-yayinlari 65. http://edebiyatogretmeniyiz.com/10-sinif-turk-edebiyati-kitabi-cevaplari-firat-yayincilik-2012-2013 66. http://edebiyatogretmeniyiz.com/10-sinif-turk-edebiyati-kitabi-cevaplari-zambak-yayinlari 67. http://edebiyatogretmeniyiz.com/10-sinif-dil-ve-anlatim-kitabi-cevaplari-zambak-yayinlari2012-2013 68. http://edebiyatogretmeniyiz.com/kategori/edeb 69. http://edebiyatogretmeniyiz.com/kategori/cumhuriyet-edebiyati-2 70. http://edebiyatogretmeniyiz.com/kategori/milli-edebiyat 71. http://edebiyatogretmeniyiz.com/kategori/servet-i-funun-fecr-i-ati-edebiyati 72. http://edebiyatogretmeniyiz.com/kategori/tanzimat-edebiyati 73. http://edebiyatogretmeniyiz.com/kategori/divan-edebiyati-2 74. http://edebiyatogretmeniyiz.com/kategori/halk-edebiyati-2 75. http://edebiyatogretmeniyiz.com/kategori/islamiyet-oncesi-turk-edebiyati 76. http://edebiyatogretmeniyiz.com/kategori/bati-edebiyati-fikir-akimlari 77. http://edebiyatogretmeniyiz.com/kategori/edebi-sanatlar 78. http://edebiyatogretmeniyiz.com/kategori/nesir-turleri-2 79. http://edebiyatogretmeniyiz.com/kategori/siir-turleri 80. http://edebiyatogretmeniyiz.com/kategori/yazarlar-ve-eserleri 81. http://edebiyatogretmeniyiz.com/kategori/yillik-planlar-2 82. http://edebiyatogretmeniyiz.com/kategori/2012-2013-turk-edebiyati-yillik-planlari 83. http://edebiyatogretmeniyiz.com/kategori/2012-2013-dil-ve-anlatim-yillik-planlari 84. http://www.facebook.com/plugins/likebox.php?href=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fpages%2FEdebiyat%25C3%25B6%25C4%259Fretmeniyizcom%2F246526852116691%3Fref%3Dhl&width=195&height=350&colorscheme=light&show_faces=true&border_color&stream=false&header=true&appId=313849775360256 85. javascript:void(0) 86. javascript:void(0) 87. javascript:void(0) 88. javascript:void(0) 89. javascript:void(0) 90. http://edebiyatogretmeniyiz.com/10-sinif-turk-edebiyati-firat-yayincilik-2-unitedestansayfa4445464748495051525354.html#outer-wrap 91. http://www.facebook.com/plugins/likebox.php?href=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fpages%2FEdebiyat%25C3%25B6%25C4%259Fretmeniyizcom%2F246526852116691&width=400&height=290&colorscheme=light&show_faces=true&border_color&stream=false&header=true 92. http://edebiyatogretmeniyiz.com/sozcuk-duzeyinde-anlatim-bozuklugu.html 93. http://edebiyatogretmeniyiz.com/10-sinif-turk-edebiyati-firat-yayincilik-2-unitedestansayfa4445464748495051525354.html Hidden links: 94. http://edebiyatogretmeniyiz.com/10-sinif-turk-edebiyati-firat-yayincilik-2-unitedestansayfa4445464748495051525354.html

Recent mirrors


im9 Image Hosting   » Images up to 9 MB, hotlinking & +18 images allowed - all that and much more for free!